Natuurlijk Paardleiden
"Horses don't care how much you know, untill they know how much you care" (Parelli)


Natuurlijk Paardleiden is 100% bitloos

Er bestaan nog steeds veel aannames en onwetendheden over het paardrijden zonder bit. Bitloos rijden zou niet veilig zijn, het zou bij bepaalde paarden niet kunnen, het zou niet mogelijk zijn om het paard nageeflijk en in aanleuning te rijden, of het zou juist heel knap en bijzonder zijn. Op deze website staan vele verhalen en foto's die een juister beeld laten zien. 

Sinds 16 juli 2017 bestaat er een, voor Nederland unieke lijst, met bedrijven die 100% bitloos lesgeven. Klik HIER om de lijst te bekijken. De lijst is samengesteld door Petra Mensink van bitloospaardrijden.info. Zij heeft ook een (web)winkel met bitloze hoofstellen.

Kinderen                               Volwassenen